|
Solfanger.dk

MENUForside > Sådan fungerer en solfanger

Sådan fungerer en solfanger

En solfanger skal omsætte mest muligt af den solenergi, der rammer solfangerens overflade til varme. Det sker i en absorber. Absorberen er den del af solfangeren, som ligger inde i solfangermodulet eller i et glasrør. Absorberen optager energi fra solen og overfører den til en væske, som ledes til en lagertank. Absorberen består typisk af en metalplade med et rørsystem, hvori der cirkulerer en væske. Når solenergien rammer metalpladen omdannes den til varme der overføres til væsken.

To hovedtyper

De to mest forekommende typer af solfangere på markedet i Danmark er plane solfangere eller solvarmepaneler og vakuumglasrør.
Solvarmepanelerne består af en flad kasse som indeholder en absorber, isolering og et dæklag som kan være glas eller plast.
Glasrørene indeholder ligeledes en absorber men glasset udgør i sig selv dæklaget og da rørene er lufttomme – evt. med en fyldgas – kræves der ingen isolering. Denne type kaldes også for vakuumsolfangere.
Som grundregel skal man beregne ca. 1 m2 solfangerpanel pr. medlem af husstanden for at opnå fuld dækning af varmtvandsforbruget i sommerhalvåret. Ved vakuumsolfangere lidt mindre.

Absorberen

Absorberen består af en metalplade, hvortil der er fastgjort rørsystem. For at kunne optage så meget energi som muligt, er absorberen normalt påført en belægning, der er i stand til at optage maksimalt energi.
Den almindeligst forekommende absorbertype både til plane solfangere og rørsolfangere er den såkaldte sunstrip, hvor man for at forbedre varmeoverførslen har valset en aluminiumsplade fast omkring et kobberrør. I den plane solfanger ligger der strips ved siden af hinanden og forbindes med et samlerør. I vakuumrørene ligger der kun en enkelt strip i hver og den øverste enden af rørene forbindes så til en samlemanifold.

Dæklaget

Dæklaget har primært til opgave at sikre at så meget energi som muligt kommer ind til absorberen og at mindst muligt slipper ud igen. Solfangerens dæklag er derfor lavet enten af plast med en UV stabil acrylbelægning på ydersiden eller af hærdet jernfrit glas. Når sollyset rammer dæklaget, vil lidt af lyset reflekteres fra solfangeren. Resten af lyset går igennem dæklaget og rammer absorberen, der omdanner sollyset til varme. Sollys (kortbølget energi) har let ved at trænge igennem plast eller glas. Varmen derimod (langbølget energi) bliver stoppet af glasset. Det princip kender man også fra et drivhus. Drivhuset opvarmes, fordi varmen ikke kan komme væk. Ligesom drivhuset opvarmes solfangeren også selv når det er overskyet.

Isoleringen

Vakuumsolfangere behøver som nævnt ikke isolering da glasrørene er lufttomme. Den plane solfanger skal være isoleret under absorberen og i siderne for at undgå varmetab. Isoleringen skal kunne tåle høje temperaturer og må ikke absorbere fugt. Det mest anvendte materiale er almindelig stenuldsisolering.
Luften mellem absorberen og dæklaget virker også isolerende på samme måde som ved en forsatsrude i et vindue. Alle rørføringer til og fra solfangeren skal også være isolerede.

Varmtvandsbeholderen

Varmen fra solfangeren overføres til varmtvandsbeholderen via et lukket rørsystem, som er fyldt med en frostsikret væske. Væsken cirkulerer i rørsystemet, enten ved hjælp af en cirkulationspumpe eller ved naturlig cirkulation. Naturlig cirkulation forudsætter at beholderen er placeret højere end solfangeren.

I varmtvandsbeholderen afgiver solfangervæsken sin energi via en varmeveksler som kan være enten en rørspiral eller en omsluttende kappe. Derefter pumpes væsken op i solfangeren igen til fornyet opvarmning. Væsken kommer altså ikke i berøring med brugsvandet.
Efterhånden som vandet opvarmes stiger det til vejrs i beholderen. Når man tapper varmt vand sker det fra toppen af beholderen, og der indtages så automatisk koldt vand i den nederste del. Som grundregel skal varmtvandsbeholderen kunne rumme 50 liter pr. medlem af husstanden + 50 liter ekstra.

Du er her: Sådan fungerer en solfanger - information om solfangere  
|